Hai bên sẽ trao đổi về Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long (dựa trên nền tảng Kế hoạch đồng bằng Hà Lan) nhằm hỗ trợ phát triển cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam và Hà Lan.

Kế hoạch này do Giáo sư Cees Veerman, Cố vấn đặc biệt cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khởi thảo, nhằm đưa ra một tầm nhìn dài hạn và các gợi ý cho việc phát triển đồng bằng sông Cửu Long an toàn, bền vững, trù phú. Ông Veerman cũng là cựu Chủ tịch Ủy ban Phát triển dải ven bờ bền vững của Hà Lan (2007-2008) và cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hà Lan (2002-2007)

K. Vy