Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tham dự Đại hội có 333 đại biểu, đại diện cho gần 40.000 đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ.

Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trình đại hội lần thứ XVI nêu bật kết quả của nhiệm kỳ 2010- 2015: Trong bối cảnh phải vượt qua nhiều khó khăn thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực không ngừng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Trị đã giành được những thành tựu hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đã đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, đó là Quảng Trị đang là một trong những tỉnh chậm phát triển của cả nước; chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế thiếu bền vững; quy mô nền kinh tế nhỏ; tích lũy từ nội bộ nền kinh tế còn thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư còn hạn chế...

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước", Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI sẽ lựa chọn đội ngũ lãnh đạo cốt cán của tỉnh, là những đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ.

Đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới dự Đại hội.

Qua đó, tiếp tục kế thừa thành tựu 30 năm đổi mới của đất nước và 25 năm tái lập tỉnh, phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, sự năng động, sáng tạo; tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế -xã hội nhanh, bền vững; xây dựng tỉnh Quảng Trị giàu đẹp, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ và quốc dân Quảng Trị về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các đại biểu dân tộc thiểu số dự Đại hội.

Thủ tướng lưu ý, Quảng Trị cần khai thác tốt tiềm năng, phát huy thế mạnh, tận dụng tối đa lợi thế để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu kinh tế Đông Nam của tỉnh và các dự án trọng điểm của tỉnh nhằm nâng cao có hiệu quả khai thác tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, cũng như các khu kinh tế biên giới Việt – Lào. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cửa khẩu quốc tế La Lay theo đề án đã được chính phủ phê duyệt. Đặc biệt chú trọng tạo bước đột phá trong tái cơ cấu chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu BCH Đảng bộ tỉnh thật sự đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất đạo đức của Đảng bộ, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đại biểu Công an Quảng Trị.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và trước nhân dân; sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm.

Thanh Bình