Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đến dự và chỉ đạo Đại hội

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, với sự quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, của nhân dân toàn tỉnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành đạt và vượt  chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk phát biểu khai mạc Đại hội

Mục tiêu tổng quát của tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh. Phát triển nhanh các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; phát triển khu vực kinh tế tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. 

Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, các nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Giữ vững quốc phòng, an ninh. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; năng động, sáng tạo. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên…

Đồng chí Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Toàn cảnh Đại hội

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Đắk Lắk có lợi thế so sánh mang tính đặc trưng riêng của một tỉnh miền núi, có tiềm năng lớn về tài nguyên đất bazan, thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị cao, phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi, trồng rừng... Vì vậy, Đảng bộ tỉnh cần nhận diện rõ những lợi thế trên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, ứng dụng công nghệ cao, sạch gắn với bảo vệ môi trường; tập trung đổi mới phương thức sản xuất trong nông nghiệp; nghiên cứu xây dựng, hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất lớn các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, lúa gạo...

Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, trong khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, đây là một trong những điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế, vì vậy, Đảng bộ tỉnh cần khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế trên để sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên. 

Đoàn đại biểu Công an Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội

Bên cạnh đó, tỉnh phải gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ xã hội, phát triển văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và của vùng. 

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng, an ninh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh phù hợp với vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của tỉnh, vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Các đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội

Tập trung chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ nhân dân. Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về phương pháp, phong cách, lề lối làm việc trong toàn Đảng bộ; bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi lĩnh vực của công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Các đại biểu quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua

Tại Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng các đại biểu đã quyên góp, ủng hộ tiền nhằm giúp đỡ bà con, đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt vừa qua.

Văn Thành