Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đồng chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua, các hoạt động phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với Tổng cục Chính trị Công an nhân dân được triển khai tích cực, chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả thiết thực.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Các hoạt động phối hợp chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 70 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam được tiến hành với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng đạt hiệu quả cao; mang ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, có tác dụng giáo dục truyền thống sâu sắc trong Quân đội, Công an và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, góp phần đập tan âm mưu diễn biến hòa bình, tự chuyển hóa của các thế lực thù địch.

Hệ thống Báo chí, Phát thanh, Truyền hình của Quân đội - Công an mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng chuyên đề, phóng sự, phim tài liệu đưa tin, bài, ảnh tuyên truyền về 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 70 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Tính từ tháng 3 đến hết tháng 12/2014 đã có trên 5.100 bài viết, tin hoạt động, phóng sự có chất lượng.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Tổ chức Đoàn phóng viên báo chí Quân đội, Công an đi thâm nhập thực tế thu thập thông tin, tài liệu trong các đơn vị Quân đội nhằm tuyên truyền, phản ánh thành tích chiến công, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và Ngày hội Quốc phòng.

Báo Công an nhân dân, Truyền hình Công an nhân dân đã phát, đăng trên 350 tin, bài tuyên truyền về Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tổ chức thành công Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử, chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Quân đội phát trên sóng Truyền hình QPVN và ANTV…

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND Lê Văn Đệ cùng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những thành tích, kết quả hoạt động phối hợp của hai cơ quan; nhấn mạnh các cơ quan tuyên truyền trong lực lượng Công an nhân dân - Quân đội nhân dân cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của đất nước.

Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu đậm các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Phản ánh, biểu dương những thành tích, chiến công, những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ về truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng, hành động của cán bộ, chiến sĩ; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Việt Hưng