Với diện tích lưu vực lên đến 795.000km2, vùng hạ du lưu vực sông Mê Kông đang có 60 triệu người sinh sống và 40 triệu người đang tham gia trong lĩnh vực thủy sản. Đây cũng là khu vực có nghề cá nước ngọt lớn nhất thế giới với sản lượng khoảng 3,9 triệu tấn/năm và tổng giá trị là 3,9 tỷ USD.

Đặc biệt, chỉ tính riêng từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, mỗi năm đã cung cấp cho thế giới hơn 6 triệu tấn gạo. Tuy nhiên, khoảng 60% diện tích hạ lưu sông Mê Kông là vùng đất thấp nhiệt đới nên việc tăng nhiệt độ và lượng mưa hằng năm do biến đổi khí hậu đã dẫn đến hạn hán và lũ lụt cho nhiều khu vực. Đặc biệt là việc phát triển thủy điện tại các sông nhánh của Mê Kông cũng tác động không ít đến mức nước, đến tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp, thủy sản…

Vì vậy, trong phiên họp ngày 2/4 các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như tác động của biến đổi khí hậu đến sử dụng tài nguyên nước và an ninh lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long; quản lý và giảm nhẹ lũ ở hạ du lưu vực; chia sẻ lợi ích vùng trong tương lai vì sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mê Kông; chính sách quốc gia phát triển thủy điện bền vững; biến hợp tác xuyên biên giới thành hiện thực…

Đồng thời khẳng định lại cam kết cao nhất của các quốc gia thành viên trong việc tăng cường hợp tác khu vực cho sự phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông; xác định các lĩnh vực ưu tiên cho các hoạt động của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế trong giai đoạn tiếp theo

Đ.Thắng