Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam.

Tham dự Hội nghị lần này có 150 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN, 3 nước đối thoại (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) và Ban Thư ký ASEAN. Ngài Adanan Bin Yusof - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Brunei khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Sau lễ khai mạc, các Bộ trưởng và Trưởng đoàn Quan chức cao cấp của các nước ASEAN đã đến chào xã giao Quốc vương Brunei.

Hội nghị đã bầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Brunei làm Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 6. Trưởng đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia được bầu làm Phó Chủ tịch Hội nghị.

Trước khi Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN lần thứ 6 diễn ra, Hội nghị Các quan chức cao cấp các nước ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) đã có phiên họp trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng nhằm thống nhất những nội dung, chương trình nghị sự liên quan đến những vấn đề cần được bàn thảo và thông qua tại Hội nghị cấp Bộ trưởng lần này.

Với vai trò Chủ tịch đương nhiệm Hội nghị lần thứ 5, Bộ trưởng Lê Hồng Anh trình bày báo cáo kết quả thực hiện những cam kết của các nước ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong hai năm qua kể từ khi các Bộ trưởng ký kết Thông cáo chung tại Hội nghị lần thứ 5 đuợc tổ chức tại Hà Nội tháng 11/2005.

Tại Hội nghị lần này, các Bộ trưởng đã bàn thảo và thông qua Thông cáo chung 16 điểm, trong đó nêu rõ quyết tâm của các nước ASEAN trong việc sớm phê chuẩn và triển khai thực hiện Công ước ASEAN về chống khủng bố đã được các nhà lãnh đạo ASEAN ký tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 12, tổ chức tháng 1/2007.

Tăng cường phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy, thống nhất về mục tiêu và tiêu chí nhằm đạt được mục tiêu vì một khu vực ASEAN không có ma túy vào năm 2015, tăng cường hiệu quả hợp tác phòng chống tội phạm buôn người, tội phạm lợi dụng công nghệ cao...

Đặc biệt cần tăng cường trang bị cho sĩ quan thực thi pháp luật các kiến thức về tin học, nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành và kỹ năng điều tra tội phạm xuyên quốc gia nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Các Bộ trưởng cũng thống nhất cần tận dụng tối đa các cơ chế hợp tác sẵn có trong hợp tác ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như Hệ thống CSDL thông tin tội phạm của Hiệp hội Cảnh sát các nước ASEAN (e-ADS) và Hệ thống thông tin của tổ chức Interpol (I-24/7) nhằm tăng cường trao đổi và chia sẻ thông tin, xây dựng năng lực, giám sát việc thực hiện các nỗ lực trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Đối với khuôn khổ hợp tác giữa các nước ASEAN với các nước đối thoại, đặc biệt là khuôn khổ hợp tác ASEAN + 3 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong hai năm qua, các nước đối thoại đã và đang thực hiện có hiệu quả những cam kết trong triển khai các dự án nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác phòng chống.

Tại Hội nghị lần này, Bộ trưởng các nước ASEAN và Bộ trưởng các nước đối thoại tiếp tục bàn thảo và thông qua Thông cáo chung 8 điểm về chiến lược hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong những năm tới.

Theo đó, các nước đối thoại cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN nhằm hỗ trợ trong việc xây dựng một cộng đồng ASEAN đến năm 2015 năng động, ổn định và phát triển với ba trụ cột là Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ACSC).

Từ năm 1997 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã chủ động tham gia diễn đàn hợp tác này và đạt được nhiều kết quả trong hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.

Điều này cũng khẳng định rằng diễn đàn hợp tác giữa các nước ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong những năm qua đang trở thành một khuôn khổ hợp tác có hiệu quả về lĩnh vực an ninh phi truyền thống trong khu vực

PV