Ngày 6/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tổng kết cuộc họp. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Cuộc vận động, nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của Cuộc vận động, là nội dung rất quan trọng để góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội ta.

Những kết quả quan trọng trong việc thực hiện Cuộc vận động là nỗ lực lớn của BCĐ Cuộc vận động, các cấp ủy, chính quyền, nhân dân và đồng bào cả nước. Kế thừa kết quả những năm trước, 6 tháng đầu năm, Cuộc vận động đã đi vào chiều sâu trong Đảng, trong xã hội đi vào nền nếp, phạm vi được mở rộng, có chuyển biến tích cực hơn. Việc học tập và làm theo gương Bác thể hiện cụ thể hơn, xuất hiện cách làm sáng tạo, có tác dụng giáo dục thiết thực. Nếu kiên trì làm tốt, Cuộc vận động sẽ đi vào cuộc sống, mỗi người dân sẽ có việc làm cụ thể làm theo Bác. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần phát hiện những gương cụ thể, thiết thực làm theo gương Bác để nhân rộng thành phong trào chung.

Tuy còn một số hạn chế trong tổ chức thực hiện nhưng Cuộc vận động thực sự đi vào lòng người, là nguyện vọng thiết tha của quần chúng, đảng viên. Đề cập đến công việc 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư cho rằng, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung chỉ đạo khắc phục những yếu kém, làm tốt hơn nữa, đưa Cuộc vận động đi vào nền nếp, hướng về cơ sở, đạt chất lượng cao hơn.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Để tiếp tục đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, cần đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, đảng viên ở các cấp, các cương vị công tác…

TTX