- Trước những diễn biến nghiêm trọng, phức tạp của tình hình dịch sốt xuất huyết do virus Ebola gây ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc họp khẩn chỉ đạo các biện pháp ngăn chặn dịch. Thủ tướng nêu rõ, để bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, ngành Y tế, các bộ, ngành liên quan, các địa phương phải nỗ lực cao nhất, chủ động, khẩn trương, thực hiện mọi biện pháp cần thiết không để lây lan dịch bệnh vào Việt Nam. Nếu phương án xấu là có dịch bệnh xảy ra thì phải chuẩn bị sẵn sàng, chủ động các phương án, kế hoạch nhằm ứng phó có hiệu quả nhất, Thủ tướng yêu cầu.

- Dự Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tán thành việc sớm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, yêu cầu ngành bám sát Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, trong đó có 5 quan điểm phát triển lớn về đổi mới toàn diện, về phát triển bền vững, về kinh tế thị trường XHCN, về Nhà nước pháp quyền và về vấn đề phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

“Kế hoạch trung hạn sẽ giúp các bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, chủ động chuẩn bị đầu tư; lựa chọn các ưu tiên đầu tư, tránh dàn trải, xin cho, thậm chí tiêu cực”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu:

Để bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và sử dụng chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố nhất quán đối với cả nước và từng địa phương, các địa phương sử dụng số liệu chính thức do Tổng cục Thống kê tính toán và công bố.

“Phải tính theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đảm bảo chính xác, sát thực tế. Cách tính này chắc chắn sẽ làm giảm các con số thống kê GRDP của các địa phương, nhưng chúng ta cần những con số thật”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nhất trí việc xây dựng Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng” trên tinh thần đổi mới cách tuyển chọn nhưng phải đảm bảo các quan điểm, nguyên tắc về công tác cán bộ của Đảng; thu hút được những người có đức, có tài gắn với tiêu chuẩn của từng chức vụ cụ thể.

- Nói chuyện về cải cách hành chính với cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, cần ưu tiên cải cách thể chế, chuyển mạnh từ nền hành chính “cai trị” sang nền hành chính “phục vụ”, xu hướng xã hội hóa các lĩnh vực công như giáo dục, y tế, thể thao; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

- Trong tháng 8 phải cơ bản xong phần xây dựng bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Trong tháng 9 triển khai, hoàn thành các phần việc quan trọng liên quan đến nội thất bên trong để đầu tháng 10 đảm bảo thời gian chạy thử, vận hành bàn giao công trình - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát công trường, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai công trình Nhà Quốc hội đang trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao.

- Thị sát dự án, giao ban công trường để đôn đốc công tác triển khai tuyến đường sắt Bến Thành-Suối Tiên tại TP.HCM – dự án đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu xử lý sớm, dứt điểm những điểm còn tồn tại về mặt bằng.

- Dự Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương lựa chọn một số mô hình tự chủ hiệu quả trong bệnh viện công lập để đánh giá, tổng kết ưu, nhược điểm, đề xuất những điều chỉnh chính sách cần thiết.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc thực hiện lộ trình tự chủ trong các cơ sở y tế công lập cần phải được tính toán chắc chắn, thận trọng bởi vì có liên quan đến người dân

Chinhphu.vn