Theo số liệu của UBND TP, số lượng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa bán trên địa bàn HN hiện còn khoảng 54.000 căn với 1,8 triệu mét vuông sử dụng. Trong đó, số hộ ở nhà riêng lẻ ở mặt đường, mặt phố và nhà biệt thự (ở vị trí có khả năng sinh lời cao) còn khoảng 4.000 hộ, chiếm khoảng 2,5% số hộ ở nhà của Nhà nước.

Đối với những dạng nhà này, phần diện tích trong hạn mức đất ở (nội thành là 120m2, ngoại thành 180m2) sẽ áp dụng hệ số sinh lời cao K = 1,2 khi bán nhà.

Cũng theo thống kê của UBND TP, HN hiện còn 552 biệt thự đã bán dở dang. Để thống nhất quản lý đối với các biệt thự này, UBND TP kiến nghị cho phép tiếp tục bán theo Nghị định 61/CP đối với các hộ còn lại theo phương thức và giá bán như quy định về bán nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lời cao và diện tích đất ở riêng vượt hạn mức.

Đối với 106 biệt thự còn trọn biển số nhà chưa tổ chức bán, có 42 biệt thự không được bán. Đối với 64 biệt thự còn lại, hiện có 424 hộ gia đình cư trú, đang trong tình trạng ở chung nhiều hộ, đan xen sở hữu, người sử dụng đã xây dựng, cải tạo, phá vỡ kiến trúc nguyên thuỷ.

Do các biệt thự này nằm trong danh sách được phép bán, UBND TP đề nghị cho tổ chức bán theo quy định như đối với 552 biệt thự đã bán dở dang. Đối với dạng nhà biệt thự, sau khi được HĐND TP thông qua, UBND TP sẽ tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện

Theo Xuân Thu (Lao Động)