Dự buổi gặp mặt có PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo  Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, các hội nghị quốc tế diễn ra ở Việt Nam.

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tăng cường đoàn kết, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Việt Hưng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Việt Hưng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng và mong muốn các đồng chí về học Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa III lần này sẽ phát huy tốt nhất những kiến thức bổ ích về lý luận, thực tiễn đã được trang bị trong Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của mình khi trở về cương vị công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới...

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trung tướng Phan Văn Giang, Tư Lệnh Quân khu I thay mặt cho các đồng chí dự Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa III, chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Bộ trưởng Trần Đại Quang, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân trên các lĩnh vực công tác, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Việt Hưng