Nhiều người đặt vấn đề, nếu mở rộng cho các cơ quan này thì hoàn toàn có thể mở rộng cho các cơ quan khác như môi trường, kiểm toán, thanh tra... họ cũng kiểm tra phát hiện?

Tôi cho rằng, nếu các cơ quan đó phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoàn toàn có thể báo cho cơ quan Công an, bàn giao cho cơ quan Công an để tiến hành khởi tố điều tra. Để họ tiến hành có những điểm rất khó vì họ không có lực lượng chuyên trách và nếu có thì cũng phải rất lâu mới có thể tiến hành được.

Tổ chức cơ quan điều tra rất phức tạp, nếu không có kinh nghiệm điều tra, các đối tượng hoàn toàn có thể làm giả chứng cứ, tiêu huỷ chứng cứ, trốn tránh pháp luật, thông cung... gây khó khăn cho công tác điều tra.

Một số vụ án sẽ không còn hiện trường ban đầu nữa, nên cơ quan điều tra khi tiếp nhận vụ án sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gần như phải làm lại từ đầu, thậm chí khó khăn hơn làm từ đầu. Quan điểm của tôi là không đồng tình với phương án tăng thêm cơ quan điều tra, giữ như hiện hành là phù hợp. Việc mở rộng cũng trái với Nghị quyết của Bộ Chính trị về thu gọn đầu mối các cơ quan điều tra.

Nên có cơ quan chuyên trách về tội phạm công nghệ cao vì hiện nay tội phạm lợi dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội khá phổ biến và đây là lĩnh vực rất chuyên sâu và rất mới. Một số tội phạm khác như tham nhũng (thường gắn liền với chức vụ), buôn lậu, có thể để lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ thực hiện cũng phù hợp.

V.H.- Q.V.