Về phía khách mời có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ tài chính; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên TW Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ).   

Qua 5 năm triển khai thực hiện, “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trong các cơ quan, doanh nghiệp, khối tài chính, tiền tệ, đầu tư, kiểm toán đã được nhiều kết quả nổi bật. Trước hết là nhận thức của lãnh đạo các bộ, ngành đã được nâng cao, phong trào được phát triển rộng rãi cả về bề rộng và chiều sâu với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú; cán bộ, Đảng viên và người lao động ngày càng nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào nên trong suy nghĩ và hành động đã có sự chuyến biến tích cực, tự giác coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi vì bảo vệ an ninh quốc gia và góp phần phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTAXH cũng như thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ an ninh chính trị cũng được coi trọng, bí mật Nhà nước được quan tâm thực hiện, không để lộ, lọt thông tin. Thông suốt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng- an ninh, lãnh đạo các bộ, ngành đã phối hợp chặt chẽ và quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh kinh tế,  làm tốt công tác bảo vệ đường lối, chủ trương chính sách phát triển kinh tế- xã hội của Đảng. Trong đó, tập trung ở các khâu hoạch định, xây dựng chính sách pháp luật về quản lý kinh tế, đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý và đảm bảo an toàn an ninh xã hội….

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao “Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào, thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/2015) và 10 năm “Ngày hội toàn dân bảo bảo vệ ANTQ”, trong thời gian tới các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực, trong đó có việc thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo các bộ, ngành  đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ công tác bảo vệ ANQG; chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo trao đổi thông báo phối hợp trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp phát sinh liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo an ninh an toàn cơ quan.  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương Tổng cục An ninh II đã tổ chức buổi gặp mặt rất trang trọng để ôn lại truyền thống, tri ân các ngành, các cấp ủng hộ lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, cũng là dịp để lực lượng CAND ôn lại truyền thống 69 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của lãnh đạo các Bộ Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước với lực lượng Công an trong thời gian qua, góp phần đảm bảo an ninh nói chung, an toàn trên lĩnh vực an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư nói riêng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Bộ trưởng cũng gửi lời chúc mừng đến các cá nhân, các tập thể đã được nhận “Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ”; Bằng khen của Bộ Công an và giấy khen của Tổng cục An ninh II…

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong thời gian tới tình hình trong và ngoài nước vẫn còn diễn biến rất phức tạp, thời cơ to lớn nhưng khó khăn, thách thức cũng không nhỏ, tác động đến mọi mặt, kể cả về kinh tế và quốc phòng an ninh. Vì thế, để đạt được các chỉ tiêu mà Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra đòi hỏi các ngành, các cấp, trong đó lực lượng Công an nhân dân phải hết sức cố gắng, phải chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng tình hình và triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Bởi có đảm bảo tốt an ninh trật tự thì mới có điều kiện phát triển kinh tế xã hội và ngược lại.

Đồng chí Bộ trưởng cũng đề nghị các bộ, ban, ngành cùng phối hợp với lực lượng Công an trong thời gian tới để mỗi ngành, mỗi cấp làm tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước và nhân dân giao cho, giữ vững an ninh chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, xây dựng đất nước phát triển bền vững, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, văn minh

X.Mai- V.Hưng