Ngày 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã công bố kết quả phiên họp đầu tiên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa mới có 50 đồng chí trúng cử. 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí và 1 đồng chí được chỉ định, bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. 

Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, với số phiếu tuyệt đối.

Hai Phó bí thư là đồng chí Phan Văn Thắng (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh) và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa (Phó Chủ tịch UBND tỉnh). Đồng chí Nguyễn Văn Thi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn Vĩnh