Theo đánh giá của Đoàn công tác, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết TW 4, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt. Cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc hơn, ý thức, trách nhiệm được nâng lên; đợt tự phê bình và phê bình có tác dụng cảnh báo, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; mỗi đảng viên tự giác phấn đấu rèn luyện mình góp phần xây dựng tổ chức đảng. Các tập thể và cá nhân đều nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm và có kế hoạch khắc phục, giải quyết nhiều vụ nổi cộm; nâng cao chất lượng công tác, góp phần thúc đẩy việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Qua thực hiện Nghị quyết TW, đã xem xét, xử lý kịp thời đảng viên vi phạm, tạo được sự thống nhất trong Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long.

Về việc thực hiện Chỉ thị 03 “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị đã được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng và trật tự xã hội. Công tác tuyên truyền được chú trọng, phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW và Quy định số 47-QĐ/TW của BCH TW đã tác động làm cho các bộ đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương tự giác hơn, có ý thức hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long cần tiếp tục rà soát nội dung, kế hoạch khắc phục sau kiểm điểm đã đề ra và những vấn đề mới phát sinh, để lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xức mà xã hội quan tâm. Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cần tiếp tục thực hiện tốt hơn việc kiểm tra các cấp uỷ trực thuộc trong việc thực hiện nghị quyết với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị để xảy ra sai phạm qua thanh tra, kiểm tra vừa qua, kể cả các đồng chí đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu

Văn Vĩnh