Theo đó, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành cũng đã bầu ra 3 Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá mới gồm các đồng chí: Phạm Minh Tấn (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVI), Phạm Ngọc Nghị (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh) và đồng chí Y Biêr Niê (Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk khoá XVI).

Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk khoá XVII

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI cũng đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ, 11 uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Lê Văn Nghĩa được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Đại biểu Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XVII

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khoá XVII

Chiều cùng ngày, Đại hội cũng đã bầu 20 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Văn Thành