Đoàn công tác đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên báo cáo, trao đổi ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... của địa phương trong nhiệm kỳ Đại hội XI; đánh giá những kết quả, chuyển biến và những hạn chế, khuyết điểm về phát triển kinh tế - xã hội, cũng như các lĩnh vực khác của đời sống…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tập trung phát biểu ý kiến đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề xuất những vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện để nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng, biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua; ghi nhận những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, xây dựng khối đoàn kết dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thu hút đầu tư nước ngoài và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và những kiến nghị thiết thực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên cần tập trung lãnh đạo phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong các năm còn lại của nhiệm kỳ, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; phấn đấu đưa Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành trung tâm của vùng trung du miền núi Bắc bộ về phát triển công nghiệp, dịch vụ… đồng thời tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XII của Đảng

PV ( TTXVN)