Qua 45 năm xây dựng và phát triển, hiện EVN NPC quản lý và cung ứng điện cho 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc với 7,6 triệu khách hàng, bằng 1/3 số khách hàng của cả Tập đoàn. Trong số này, 100% số huyện, 99% số xã, 96,9% số hộ dân nông thôn đã có điện lưới quốc gia. Năm 2013, sản lượng điện thương phẩm của toàn tổng công ty đạt 33,570 tỷ kWh, doanh thu đạt trên 46.700 tỷ đồng. EVN NPC cũng tạo việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động, thu nhập bình quân đầu người hằng năm tăng 7-8%.

Nhiều năm qua, EVN NPC luôn là đơn vị dẫn đầu toàn ngành về công tác điện nông thôn. Một trong những thành công đáng kể của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc là đưa điện lưới bằng cáp ngầm ra huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) với tổng mức đầu tư hơn 1.107 tỷ đồng.

V. Hân