Theo đó, Đoàn thanh tra 628 đề nghị Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Bạch Sỹ Long, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, năm 2010, với tư cách là người đứng đầu một cơ quan đã cho nhân viên mua máy siêu âm cắt lớp 4D với số tiền hơn 1 tỷ đồng không thực hiện đúng các trình tự, thủ tục mua hàng cạnh tranh, sai quy định về đấu thầu. Mua sắm trang thiết bị truyền thông cho đội lưu động số tiền hơn 200 triệu đồng không đúng chức năng.

Riêng đối với một số đơn vị như Trung tâm Y tế dự phòng Bình Phước, Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội, Trung tâm phòng chống sốt rét (giai đoạn 2005 - 2008)… chưa thực hiện đúng công tác sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia để xảy ra tình trạng chi sai, chi vượt quy định

Hoàng Phong