Dự hội nghị còn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, Học viện, các trường CAND trực thuộc Bộ và trực thuộc các Tổng cục tại Hà Nội; các đồng chí báo cáo viên của Đảng bộ CATW…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh việc tổ chức nghiên cứu, học tập Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chủ đề là một trong những nội dung quan trọng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đợt học tập, sinh hoạt chính trị lần này nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ về các nội dung nổi bật của Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh".

Qua học tập nhằm góp phần nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, của mỗi tổ chức cơ sở Đảng và của mỗi đảng viên; xác định rõ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để Đảng lãnh đạo đất nước, lãnh đạo nhân dân giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo an ninh - quốc phòng trong tình hình mới hiện nay.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Để tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong hành động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu trong quá trình học tập, các Đảng bộ cần chú trọng tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tọa đàm, trao đổi, thảo luận, liên hệ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; từng Đảng bộ, đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải bổ sung vào kế hoạch, chương trình hành động, chương trình công tác từ nay đến hết năm 2010 và các năm tiếp theo, trước hết là phục vụ tốt cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp.

Tại Hội nghị, các nội dung chính của chủ đề được PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"; những biểu hiện nổi bật của tấm gương Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"; một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng…

Việt Hưng