Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh đã báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội; an ninh, quốc phòng trên địa bàn Lào Cai. Năm 2014, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lào Cai đạt hơn 13%, giải quyết việc làm cho gần 10 nghìn lao động; an ninh- quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội được củng cố và tăng cường; an sinh xã hội được bảo đảm.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và các lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã cùng với cả nước nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tích quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Đại tướng Trần Đại Quang với lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang đồng tình với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, đồng thời nêu rõ 8 vấn đề về định hướng các nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới của địa phương. Tỉnh Lào Cai cần phát huy, khai thác lợi thế đất đai, khí hậu, khoáng sản, bản sắc dân tộc để chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng công tác qui hoạch theo hướng bảo đảm liên kết ngành, lĩnh vực và vùng miền núi phía bắc. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến’, tự chuyển hóa. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã quan tâm giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân nói chung và trực tiếp chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng Công an Lào Cai trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Bộ trưởng Trần Đại Quang với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai.

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn công tác Bộ Công an đã kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại Công an tỉnh Lào Cai. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác năm 2014. Năm qua, Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường đoàn kết, nỗ lực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ ANTT, tập trung thực hiện có hiệu quả 3 công tác trọng tâm đột phá, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Lào Cai.

Sau khi kiểm tra các mặt công tác đảm bảo ANTT, phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương những thành tích, chiến công mà Công an tỉnh Lào Cai đạt được trong thời gian qua, tích cực góp phần bảo vệ tốt ANTT trên địa bàn.

Thông báo, đánh giá tình hình trong nước, quốc tế liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ ANTT và sự nghiệp bảo vệ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ rõ 2015 là năm kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, Công an tỉnh Lào Cai cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp bảo đảm tốt ANTT; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tập trung đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, các ổ, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm sử dụng “vũ khí nóng” gây án, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, lưu manh, côn đồ, hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê; các đường dây mua bán ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ rõ trước hết, Công an tỉnh Lào Cai cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các ban, ngành địa phương; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để luôn vững vàng trong công tác, chiến đấu, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao tặng UBND xã Nậm Xây (Văn Bàn, Lào Cai), một xã vùng sâu, vùng xa số tiền 100 triệu đồng

PV