Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tiếp xúc, trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình và vui mừng nhận thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự điều hành năng động, sáng tạo của chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình vẫn đạt được những kết quả khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng 10,15%, giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, nông nghiệp được mùa, các ngành dịch vụ phát triển, nhất là dịch vụ du lịch; văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững.                         

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự kỳ họp.

Đặc biệt, sau khi nghe báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận kết quả tích cực từ việc lấy phiếu tín nhiệm với nhiều đồng chí được tín nhiệm cao, trong đó có Thiếu tướng Phạm Đức Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã nhận được số phiếu tín nhiệm rất cao của các đại biểu HĐND tỉnh

Màn Chí Nguyện