Kết quả bỏ phiếu, người có số phiếu tín nhiệm cao (TNC) cao nhất là bà Lương Nguyệt Thu-Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố với 40/48 phiếu; ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND thành phố có số phiếu TNC cao thứ nhì với 39/48 phiếu; ông Mai Đức Lộc, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố (Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng) có số phiếu TNC cao thứ ba với 38/48 phiếu. Ông Văn Hữu Chiến- Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng được 34/48 phiếu TNC.

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu tín nhiệm cho các chức danh do HĐND thành phố bầu.

Người có số phiếu TNC thấp nhất và cũng là người có phiếu tín nhiệm thấp (TNT) cao nhất là ông Nguyễn Văn Cán, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng với số phiếu TNC là 7/48 phiếu, phiếu TNT là 14/48 phiếu

Thân Lai