Dự buổi làm việc có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành chức năng của Trung ương.

Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh Việt Hưng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an báo cáo với Bộ Chính trị những nội dung cơ bản, trọng tâm dự thảo các văn kiện của Đảng ủy Công an Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nêu rõ: Nhiệm kỳ 2010 -2015, Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương giải pháp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, phục vụ kịp thời yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác. Triển khai nhiều kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hội nghị quốc tế tổ chức ở Việt Nam, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; góp phần quan trọng tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đã chủ động có các giải pháp kết hợp giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.  Triệt phá nhiều băng, ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; điều tra, khám phá nhiêu vụ án kinh tế, tham nhũng, ma túy lớn, thu hồi cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng; đồng thời, đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước các giải pháp khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư, ngân hàng... Khám phá nhanh các vụ thảm sát, trọng án được nhân dân khen ngợi, đánh giá cao…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng ủy Công an Trung ương đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, kỹ lưỡng các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng các quy định của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị có chất lượng, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nhiệm kỳ qua; xác định rõ chủ trương, giải pháp, mục tiêu nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị cho ý‎ kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Ảnh Việt Hưng.
Đại tướng Trần Đại Quang cùng các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Đề cập đến mục tiêu, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Công an Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số vấn đề để Đảng ủy Công an Trung ương nghiên cứu, hoàn chỉnh bổ sung. Đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ: Cần tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chủ động xây dựng các phương án tấn công, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Giữ gìn, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. “Bộ Chính trị tin tưởng rằng, Đảng bộ Công an Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, vượt qua khó khăn, thử thách, giành nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa trong 5 năm tới, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.
Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Bộ Chính trị đối với Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân; cảm ơn tập thể Bộ Chính trị, các Ban, Bộ, ngành Trung ương đã đánh giá cao và tham gia đóng góp các ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương sẽ nghiêm túc tiếp thu, thực hiện tốt các ý kiến đóng góp, chỉ đạo của Bộ Chính trị đặc biệt các ý kiến đóng góp, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 -2015; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Công an; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…
Các đại biểu dự buổi làm việc.
Việt Hưng