Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Không có đội ngũ thẩm phán và các chức danh bổ trợ tư pháp tốt không thể có nền tư pháp tốt.

“Xây dựng nhà nước pháp quyền trong đó có bộ phận hết sức quan trọng là phải có đội ngũ thẩm phán rất tốt...” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước thăm công trình xây dựng giai đoạn 2 trụ sở Trường Cán bộ Tòa án.

Cho rằng một số vị trí thẩm phán, bổ trợ tư pháp trong hệ thống tòa án nước ta trình độ, chất lượng chưa tương xứng với yêu cầu thực tế, Chủ tịch nước đề nghị ngành Toà án phải tạo được sự chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, khẩn trương khắc phục sự thiếu hụt về chất lượng và số lượng nguồn cán bộ, các chức danh trong hệ thống Toà án.

Chủ tịch nước chỉ rõ ngành Tòa án cần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, gắn kết công tác giảng dạy với thực tiễn xét xử; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xét xử, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tòa án với các tổ chức, tòa án quốc tế, các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước lưu ý trường Cán bộ Tòa án phải hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy thích ứng với thực tiễn cuộc sống, đồng thời khẩn trương xúc tiến việc soạn thảo Đề án thành lập Học viện Tòa án, đây sẽ là cơ sở giáo dục đại học, thực hiện cả chức năng bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên, chức năng đào tạo nghề cho các chức danh Tòa án, chức năng đào tạo đại học và sau đại học cho chuyên ngành Tòa án.

PV (theo VOV)