Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn 189 tàu ngầm; thăm và động viên các đơn vị Hải quân đóng quân trong căn cứ Cam Ranh và tặng quà các đội viên Chi đội kiểm ngư số 4.

Tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Chủ tịch nước đã nghe Đô đốc Nguyễn Văn Hiến báo cáo kết quả các mặt công tác của Quân chủng Hải quân trong thời gian qua và tình hình biển, đảo hiện nay. Nổi bật trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng từ đất liền cho tới các đảo xa luôn đoàn kết, tuyệt đối an tâm công tác, vững vàng, bám tàu, bám biển, bám đơn vị, triển khai, thực hiện tốt các mặt công tác và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Với truyền thống “Chiến đấu anh dũng; mưu trí, sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập, làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, tham gia phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên biển...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189. Ảnh: TTXVN.

Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ quân chủng Hải quân, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự đoàn kết hiệp đồng của các đơn vị bạn và sự đùm bọc của nhân dân cả nước, Quân chủng Hải quân đã được tôi luyện và trưởng thành.

Trong chiến tranh cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ chiến sĩ Hải quân đã kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng, vẻ vang của Đảng, dân tộc và quân đội, vượt qua nhiều gian khổ hy sinh; chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Những năm gần đây, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Quân chủng Hải quân đã luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, yêu cầu nhiệm vụ được giao, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, kiên cường trụ vững, có mặt ngày đêm trên các vùng biển đảo.

Chủ tịch nhấn mạnh, lịch sử dân tộc ta luôn khẳng định, dựng nước phải đi đôi với giữ nước, xây dựng và phát triển đất nước gắn liền với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên con đường hội nhập và phát triển, việc tăng cường sức mạnh quân sự phù hợp với mỗi bước phát triển của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đã và đang là một thực tế khách quan hiện nay và cũng là điều hết sức bình thường của mỗi quốc gia, dân tộc.

Trước tình hình đang đặt ra cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo nói chung và Quân chủng Hải quân nói riêng những yêu cầu mới nặng nề và khẩn trương, Chủ tịch nước nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng.

Đó là quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông; luôn khẳng định nhất quán và rõ ràng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc, Luật Biển Việt Nam năm 2012.

Bằng thiện chí và nỗ lực của mình, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC) để Biển Đông thực sự là vùng biển hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển, vì lợi ích của tất cả các nước trong khu vực, vì an ninh chung của khu vực và trên toàn thế giới.

Quân chủng Hải quân phải chủ động nắm chắc diễn biến tình hình trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Bộ Chính trị yêu cầu Quân chủng Hải quân phải nâng cao khả năng dự báo, nhất là ý đồ, sự điều chỉnh quan hệ của các nước lớn; âm mưu của các thế lực thù địch, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương, đối sách, xử lý linh hoạt, đúng đắn hiệu quả các tình huống trên Biển Đông.
PV (theo TTXVN)