Tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lê Thúc Anh đã báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Trong những năm gần đây, đội ngũ luật sư đã đảm nhận 100% việc bào chữa trong các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu. Chất lượng bào chữa của các luật sư trong các vụ án trên ngày càng được nâng cao. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát và Công an để đề xuất các kiến nghị về chính sách pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hành nghề của luật sư; đồng thời thông qua việc tăng cường giám sát các luật sư trong việc tuân thủ đạo đức, ứng xử nghề nghiệp... góp phần làm trong sạch đội ngũ luật sư...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu, tập trung đánh giá hoạt động chuyên môn, cải cách tư pháp, hoạt động của Luật sư và sự phối hợp giữa các ngành trong khối tư pháp...

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khẳng định sự, thời gian qua, công tác phối hợp hoạt động của Liên đoàn LSVN, Đoàn Luật sư với các cơ quan chức năng Bộ Công an có hiệu quả.

Bộ Công an nhận thức rõ và đã chỉ đạo, giao trách nhiệm lực lượng Công an nhân dân thực hiện nghiêm túc các hoạt động Công an trong chấp hành tuân thủ pháp luật, nhất là công tác điều tra hình sự trong các giai đoạn tố tụng đối với công tác điều tra liên quan đến quyền bào chữa, trợ giúp pháp lý.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng,Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ Công an có Thông tư 70 đã triển khai hoạt động có hiệu quả. Với các kiến nghị vướng mắc của Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư, Bộ Công an đã có chỉ đạo làm rõ và gửi thông báo đến Liên đoàn Luật sư. Quan điểm của CQĐT mong muốn trong quá trình tố tụng, từ khi phát sinh tố tụng, tạm giam, tạm giữ... mà có mặt luật sư, người trợ giúp pháp lý sẽ nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật, tránh oan sai, lọt tội phạm...   

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến xây dựng đội ngũ luật sư trên tinh thần Nghị quyết 49/NQ-TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Chủ tịch nước đã biểu dương hoạt động của luật sư thời gian qua đã góp phần tích cực vào hạn chế oan sai, bảo vệ công lý, đồng thời khẳng định tính đúng đắn của chủ trương đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng và đổi mới mô hình tố tụng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi làm việc .

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với tinh thần dân chủ, đổi mới, Hiến pháp năm 2013 ghi nhận các nguyên tắc quan trọng của hoạt động tư pháp và quy định nhiệm vụ bảo vệ chế độ, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người... thì vai trò và trách nhiệm của luật sư càng nặng nề, đòi hỏi hoạt động của luật sư, tổ chức luật sư phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao hơn chất lượng để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng thời có thể tham gia vào giải quyết tranh chấp quốc tế trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tán thành các giải pháp trong thời gian tới do Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề xuất; đồng thời đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, các cấp địa phương tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho tổ chức, cá nhân, thực hiện tốt Nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp trong đó phát huy vai trò khi tham gia tố tụng và tranh tụng tại phiên tòa của các luật sư để vừa chống oan sai vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, bảo vệ công lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa... Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần khắc phục các tồn tại, hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Anh Hiếu