Theo ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, trong năm 2014, tình hình AN-QP của vùng được đảm bảo, tốc độ phát triển kinh tế của vùng đạt hơn 8,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 12,9%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,6%... Cũng trong năm 2014, BCĐ Tây Nam Bộ đã huy động cho an sinh xã hội trên 500 tỷ đồng để hỗ trợ cho hộ nghèo về nhà ở và công tác xóa đói giảm nghèo…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát biểu chỉ đạo, nêu rõ: BCĐ Tây Nam Bộ cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ lớn năm 2015, trong đó tích cực chuẩn bị cho kết thúc 5 năm nhiệm kỳ Đại hội, đảm bảo thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu, đồng thời đón đầu các dấu mốc hội nhập, thực hiện trách nhiệm với các hiệp định thương mại cam kết tham gia.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với BCĐ Tây Nam Bộ.

“Thời gian qua, các địa phương trong vùng ĐBSCL liên tục tổ chức mời gọi đầu tư, tiếp thị môi trường đầu tư, nhưng phải quan tâm việc cải cách thủ tục hành chính và môi trường đầu tư cũng như tạo điều kiện tốt sẽ thu hút được các nhà đầu tư. Thực hiện những vấn đề trên không cần tiền, mà vấn đề là cần đặc biệt chú trọng vào con người, môi trường cũng như điều kiện tốt thì nhà đầu tư sẽ quan tâm lựa chọn để làm ăn”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng lưu ý BCĐ Tây Nam Bộ và các địa phương trong vùng cần hoạch định rõ các mặt hàng cụ thể để có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp phải đạt được mục tiêu giá trị gia tăng phải cao hơn, hiệu quả mang lại cho nông dân và người sản xuất phải cao; sản phẩm nông nghiệp đủ sức cạnh tranh của tại thị trường trong và ngoài nước… Đồng thời, cần quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng chuyển giao ứng dụng KHKT vào sản xuất, tranh thủ các nguồn lực để thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất vào lá cờ truyền thống của Viện lúa ĐBSCL.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, dự lễ kỷ niệm 38 năm (1977-2015) thành lập Viện lúa ĐBSCL và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Từ khi thành lập đến nay, Viện lúa ĐBSCL nghiên cứu, lai tạo và được công nhận đưa vào sản xuất 166 giống lúa. Phần lớn các giống lúa trên đều ngắn ngày, kháng được sâu bệnh, thích nghi cao với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đưa sản lượng lúa từ 4 triệu tấn/năm vượt lên 25 triệu tấn/năm, tăng hơn gấp 6 lần so với lúc chưa thành lập Viện.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Viện lúa ĐBSCL. 

Tiêu biểu như dòng lúa OM do Viện lúa ĐBSCL lai tạo có thời gian sinh trưởng ngắn, chịu được sâu bệnh nhưng vẫn có năng năng suất cao, giúp nông dân ĐBSCL thâm canh, tăng vụ; đưa năng suất lúa từ 2-3 tấn lên 6-7 tấn/ha/vụ và cao hơn; tăng thêm vụ 3 trên 800.000ha với sản lượng hơn 4 triệu tấn lúa…

Văn Đức