Nhiệm kỳ 4 (2011-2014) của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn. Với khẩu hiệu "Doanh nhân Trẻ - Hoài bão lớn", Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển doanh nghiệp bền vững; trọng tâm là 3 chương trình hành động của nhiệm kỳ đã được triển khai đồng bộ gồm: "Doanh nhân trẻ lập nghiệp, kiến quốc"; "Xây dựng văn hóa và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp", "Xây dựng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát triển vững mạnh". 100 gương mặt được bình chọn là doanh nhân trẻ tiêu biểu, trong đó có 10 doanh nhân trẻ đoạt giải thưởng Sao Đỏ 2014 chính là tấm gương điển hình vượt khó vươn lên trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức và hội nhập hiện nay.

Trao đổi với các đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao tinh thần vượt khó vươn lên của các doanh nhân, doanh nghiệp trẻ trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, thành công bước đầu là đáng ghi nhận, nhưng cần nhìn rộng ra thế giới để thấy vị trí của mình. Trong quá trình hội nhập sâu rộng sức cạnh tranh rất lớn đòi hỏi các doanh nghiệp phải tích cực đổi mới, liên kết nhằm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gợi mở các doanh nhân trẻ phải là lực lượng tiên phong trong việc hợp tác để tạo ra chuỗi liên kết với mục tiêu sản phẩm của doanh nghiệp này là đầu vào của doanh nghiệp kia. Quan trọng nhất là phải đoàn kết nhằm nâng cao sức mạnh trong cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài.

Trước nguy cơ tụt hậu trong hội nhập, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Đại hội Hội Doanh nhân trẻ sắp tới cần trao đổi kỹ lưỡng tìm ra giải pháp hiệu quả để cộng đồng doanh nghiệp trẻ nói riêng và doanh nghiệp trong nước nói chung đứng vững và vươn lên

PV (theo TTXVN)