Tại buổi gặp, Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật cùng các đại biểu đại diện các đơn vị đã báo cáo Chủ tịch nước thành tích của Quân chủng Hải quân trong 60 năm xây dựng và phát triển.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hải quân nhân dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng anh dũng chiến đấu đánh đuổi tàu khu trục của Mỹ, làm nên chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964, cùng quân dân miền Bắc đánh thắng hai cuộc chiến tranh leo thang phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ; là lực lượng đầu tiên và nòng cốt trong rà soát phá hàng ngàn quả thủy lôi và bom từ trường trên sông biển miền Bắc; sáng tạo ra cách đánh đặc công độc đáo, táo bạo, chiến đấu trong lòng địch và phương thức vận chuyển độc đáo, táo bạo, nhưng hết sức hiệu quả, làm nên con đường chiến lược trên biển chi viện cho chiến trường miền Nam, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thần tốc, táo bạo chủ động tiến công giải phóng các đảo thuộc chủ quyền, góp phần vào thắng lợi vĩ đại trọn vẹn của dân tộc,hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế, giúp nước bạn Lào và cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật cán bộ, chiến sĩ Hải quan tiêu biểu. Ảnh: TTXVN.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Hải quân nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực sự là nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân trên biển.

Chúc mừng và biểu dương lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Chủ tịch nước đánh giá cao các lực lượng thuộc Quân chủng đã kế thừa tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm. Kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió, Hải quân nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nhiều trọng trách, xứng đáng với tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chủ tịch căn dặn, càng trong bối cảnh tình hình còn nhiều phức tạp, Hải quân nhân dân Việt Nam càng cần nâng cao bản lĩnh, sáng suốt xử lý các tình huống, tô thắm trang sử truyền thống của lực lượng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong công cuộc đổi mới hội nhập, sứ mệnh của Hải quân nhân dân Việt Nam càng cao cả, lớn lao. Cùng với bảo vệ chủ quyền vùng biển, lực lượng Hải quân cần tiếp tục làm tốt các hoạt động bảo vệ: ngư dân, kinh tế biển, nghiên cứu khoa học. 

Với mong muốn duy trì môi trường hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, ổn định để phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam cần tiếp tục xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm tốt đối ngoại quốc phòng, cả trong khu vực và ngoài khu vực, để bạn bè quốc tế hiểu thêm về quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam, sức mạnh chính nghĩa của quân đội Việt Nam.

PV (Theo TTXVN)