Trong không khí xúc động, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu đã cùng ôn lại một giai đoạn hào hùng đấu tranh sinh tử, vượt qua gian nguy, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, bảo vệ khí tiết, thành lập cấp ủy chỉ đạo phong trào đấu tranh từ trong các trại giam, nhà tù của Mỹ, ngụy, bảo vệ đồng chí, đồng đội, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Ngày nay, trở về với đời thường, các cựu tù cách mạng năm xưa hầu hết tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn nguyện một lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc, sẵn sàng góp sức trong công cuộc xây dựng đất nước. Nhiều đồng chí trở thành điển hình tiên tiến, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, các đại biểu cũng chia sẻ, bày tỏ trăn trở với những tồn tại và mặt trái xuất hiện ngày càng nhiều, tác động đến tâm tư tình cảm của người dân. Các đại biểu nhấn mạnh, trong mọi hoàn cảnh, lòng tin vào Đảng và sự tín nhiệm của quần chúng chính là sức mạnh làm nên thành công của cách mạng.

Xúc động gặp nhiều đồng chí, đồng đội, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước đặc biệt đánh giá cao hoạt động của các cấp ủy trong các nhà tù trại giam của chế độ cũ. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã giao cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, tổng kết có hệ thống hoạt động của tổ chức Đảng trong các nhà tù góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân giành độc lập, thống nhất Tổ quốc. Cho rằng cuộc gặp mặt sau 40 năm là hết sức có ý nghĩa, Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu góp sức cùng cán bộ Học viện hoàn thiện bộ sử, giáo dục truyền thống cách mạng và nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Chủ tịch nước tin rằng mỗi đại biểu trở về với cuộc sống đời thường sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng đóng góp vào công cuộc xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.

PV (Theo TTXVN)