Trong không khí ấm áp đầu Xuân của buổi họp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chúc các đồng chí cựu tù cách mạng luôn mạnh khỏe, vững tin vào sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước; động viên con cháu mãi đi theo con đường cách mạng của cha anh. Đồng thời có những ý kiến đóng góp nhiệt tình, thẳng thắn và xây dựng cho Đảng, cho đất nước.

Tham dự buổi họp mặt không chỉ với tư cách là lãnh đạo Đảng và Nhà nước, mà còn với tư cách là người từng bị địch bắt tù đày, Chủ tịch nước và các cựu tù binh đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hào hùng và anh dũng của các chiến sĩ cựu tù binh 45 năm về trước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí cựu tù binh cách mạng thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. 

Trong lao tù, với nhiều âm mưu thủ đoạn vô cùng tàn bạo của địch, nhưng tất cả các tù binh dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng, Đảng ủy phân khu đã đoàn kết một lòng, không khuất phục; thà hy sinh tính mạng chứ không chịu đầu hàng, không rời bỏ lý tưởng cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của địch để bảo vệ tổ chức Đảng, bảo vệ lực lượng cách mạng. Đã vài chục năm trôi qua, nhưng những bài học về tinh thần quả cảm, về lòng yêu nước, một lòng hướng về Đảng, hướng về Tổ quốc của những tù binh Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị.

Trò chuyện với các cựu tù binh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, thời gian đã lùi xa, nhưng những giá trị, tinh thần của cuộc đấu tranh của cán bộ, đảng viên và quần chúng kiên trung trong các nhà tù, trại giam của địch vẫn mãi là hành trang cho cuộc sống hôm nay và mai sau.

Trước nhiều ý kiến tâm tư, nguyện vọng của các cựu tù binh gửi gắm về Đại hội Đảng các cấp, rằng phải chọn lựa được những người đủ đức đủ tài đưa đất nước tiến lên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: đó là ý nguyện rất chính đáng, là tâm huyết, máu thịt không chỉ của các đồng chí cựu tù binh mà là của toàn Đảng, toàn dân.

Vì vậy Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí cựu tù binh với vai trò và tầm ảnh hưởng của mình, phải tham gia tích cực; đóng góp nhiều hơn nữa những nội dung mà mình biết, hiểu và tâm huyết cho văn kiện Đại hội các cấp để các văn kiện thực sự là trí tuệ của toàn dân cũng như đóng góp ý kiến xác đáng cho công tác chọn lựa nhân sự ở các cấp.

Dành nhiều thời gian lắng nghe và ghi nhận những kiến nghị của các cựu tù binh về chế độ chính sách, liên quan, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới các đối tượng chính sách, cố gắng giải quyết không để sót, lọt ai. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cho rằng, đây là công việc cần phải làm theo nguyên tắc, chặt chẽ, rõ ràng.

Đức Thắng