Chủ tịch Huỳnh Đảm chúc mừng Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn, các chức sắc Công giáo và bà con giáo dân giáo phận Hà Nội đón Lễ Noel an lành, hạnh phúc trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh, những năm qua, đồng bào Công giáo luôn gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chúc mừng Tổng Giám mục Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn. (Ảnh: TTXVN).

Chủ tịch Huỳnh Đảm mong muốn, trong thời gian tới, với tình cảm, trách nhiệm và vai trò của mình, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn, các chức sắc Công giáo sẽ tiếp tục có những đóng góp cho Tổ quốc, cho Giáo hội theo đường hướng Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Sứ điệp Đại hội Dân Chúa và phương châm "Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc", góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…

Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội đối với các chức sắc Công giáo và bà con giáo dân giáo phận Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Tổng Giám mục khẳng định sẽ tiếp tục vận động các chức sắc công giáo, bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, "Sống tốt đời, đẹp đạo", tổ chức tốt năm Thánh 2010...

PV