Chiều 1/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt thân mật các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2015-2018 trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam mới được bổ nhiệm; đánh giá cao hiệu quả công tác của ngành Ngoại giao thời gian qua.

Ảnh: Đình Nam.

Phân tích thế và lực của đất nước trong giai đoạn mới, căn dặn các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước giờ lên đường nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các nhà ngoại giao quán triệt tốt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng; nỗ lực thúc đẩy hợp tác toàn diện với các nước cả về ngoại giao Nhà nước, nghị viện và ngoại giao nhân dân. Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, giới thiệu làm cho thế giới hiểu sâu sắc về truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của đất nước và con người Việt Nam. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao chú trọng việc tranh thủ sự ủng hộ, nguồn lực của bạn bè quốc tế, đóng góp vào công cuộc xây dựng, gìn giữ và bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chú trọng, kết nối và phát triển quan hệ ngoại giao nghị viện; tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp 2013 với hệ thống pháp luật được sửa đổi thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; thúc đẩy quan hệ đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội và các hoạt động phối hợp giữa các nhóm nghị sỹ, các cơ quan của Quốc hội với nghị viện các quốc gia trên thế giới.

PV (theo TTXVN)