Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này có các nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền Saenuri (Đảng Đại Dân tộc cũ) gồm: Ông Park Dae Dong, Ủy ban Chính sách Quốc gia; các ông Park Seong Ho và Yi Wan Young, Ủy ban Cơ sở hạ tầng, Giao thông và ông Yun Jae Ok thuộc Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thể thao và Du lịch.

Trong thành phần Đoàn còn có các nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ (Đảng Dân chủ Thống nhất cũ) gồm: Ông Park Kwang On, Ủy ban Tài chính và Chiến lược; bà Chun Soon Ok; bà Park Hae Ja, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thể thao và Du lịch.

PV (TTXVN)