Ngày 16/1, Viện KSND tối cao đã tổ chức “Hội nghị triển khai công tác Kiểm sát năm 2014”. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã đến dự.

Báo cáo tại hội nghị, Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, năm 2013, ngành Kiểm sát đã tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc bắt và tạm giữ, tỷ lệ bắt, giữ chuyển xử lý hình sự đạt 96,9%; chủ động kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố, bảo đảm thu thập tài liệu, chứng cứ đầy đủ, toàn diện, đúng pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết án.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu tham dự hội nghị.

Viện kiểm sát các cấp đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong giai đoạn xét xử hình sự, tập trung nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, đảm bảo tính dân chủ, công khai trong hoạt động tố tụng. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp  hiệu quả, góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp. Việc phối hợp giữa các cơ quan tư pháp chặt chẽ hơn, nhất là trong việc giải quyết các vụ án trọng điểm, phức tạp, xâm phạm an ninh quốc gia, án kinh tế, chức vụ, tham nhũng,  từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Viện kiểm sát các cấp vẫn còn một số hạn chế nhất định như: công tác quản lý, theo dõi tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm còn hạn chế; chất lượng kháng nghị, kiến nghị chưa cao; nhiều đơn vị chưa tích cực phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả mà ngành Kiểm sát đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu khắc phục những vấn đề còn tồn tại, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác của ngành Kiểm sát.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Ngành Kiểm sát cần tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi tội phạm được phát hiện đều bị xử lý kịp thời, nghiêm minh, không làm oan người vô tội nhưng cũng tránh bỏ lọt tội phạm, đảm bảo thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc”.

Chủ tịch nước yêu cầu ngành Kiểm sát cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành để có được đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững vàng về chính trị, giỏi nghiệp vụ, công tâm, có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. “Chất lượng đội ngũ cán bộ sẽ quyết định chất lượng thực hành công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Năm 2014, ngành Kiểm sát cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm minh những cán bộ để xảy ra oan sai hoặc bỏ sót, lọt tội phạm, cán bộ thoái hóa, biến chất, đồng thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những người có thành tích đặc biệt xuất sắc”, Chủ tịch nước chỉ đạo

Nguyễn Hưng