Báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong các tháng còn lại của năm 2015. Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống. Củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và khu vực để giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ khẳng định nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, các âm mưu, hành động chống phá; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thực hiện tốt Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập quốc tế, trọng tâm là hội nhập kinh tế. Đưa các quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thiết thực, cùng có lợi, đan xen lợi ích. Chủ động tham gia có trách nhiệm, hiệu quả các hoạt động đối ngoại đa phương tại Liên hợp quốc, các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế. Đóng góp tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015.

Đẩy nhanh đàm phán, ký kết và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do. Nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại quốc tế. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại. Làm tốt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân và dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc Quốc hội sáng 20/5.

Chính phủ chỉ đạo tăng cường thông tin truyền thông, thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia về thông tin truyền thông, chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm cơ chế người phát ngôn và chỉ đạo các cơ quan báo chí làm tốt nhiệm vụ thông tin truyền thông về các sự kiện trọng đại, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, về tình hình kinh tế - xã hội, chính sách, pháp luật, sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và về các vấn đề dư luận quan tâm.

Tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin với người dân, doanh nghiệp. “Chủ động đấu tranh phản bác kịp thời những thông tin sai sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm vi phạm” – báo cáo nêu rõ.

Báo cáo của Chính phủ cho thấy, trong tổng số 14 chỉ tiêu kế hoạch trong Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014, có 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ lao động qua đào tạo. Những tháng đầu năm 2015, tình hình KTXH cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng GDP đạt 5,98%, vượt mục tiêu đề ra và cao nhất kể từ năm 2011. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,84%, thấp nhất trong nhiều năm qua.

Mặt bằng lãi suất, tỷ lệ nợ xấu giảm; tỷ giá được duy trì ổn định; dự trữ ngoại hối tăng, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,7%; cán cân thương mại thặng dư năm thứ ba liên tiếp, xuất siêu 2,1 tỷ USD. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của người dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,83%, riêng các huyện nghèo giảm 5,61%.

Trong những tháng còn lại của năm 2015, Chính phủ tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

M.Đ.