Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục DQTV, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Cục Kiểm lâm đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 74/2010/NĐ - CP của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQTV với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn; lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác trong giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH và bảo vệ rừng.

Thứ trưởng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Hà Công Tuấn chứng kiến lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Dân quân tự vệ, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Cục Kiểm lâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Bá Tỵ khẳng định, việc Cục DQTV, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Cục Kiểm lâm ký kết quy chế phối hợp là tư duy đổi mới, sáng tạo trong việc quán triệt, cụ thể hoá quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, và thực hiện Nghị định số 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời có ý nghĩa như một mốc son, mở ra một chương mới trong công tác phối hợp, tham mưu, chỉ đạo của ba Cục, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, thống nhất cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và PTNT, vì mục tiêu, nhiệm vụ và mối liên kết không thể tách rời giữa quốc phòng, an ninh với bảo vệ và phát triển rừng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 2 tập thể thuộc Cục Dân quân tự vệ.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 3 cá nhân thuộc Cục Dân quân tự vệ.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa ba lực lượng trong giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH và bảo vệ, phòng, chống cháy rừng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu các đơn vị tập trung vào một số nội dung, giải pháp. Đó là tiếp tục tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và PTNT quán triệt và thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế phối hợp sao cho đảm bảo đồng bộ, toàn diện, thống nhất; chú trọng nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, dự báo tình hình. Tham mưu đề xuất, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, bảo vệ và chữa cháy rừng ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Ngoài ra cần phối hợp tham mưu, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV, Công an cấp xã và Kiểm lâm có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị, bảo đảm độ tin cậy, có khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tặng Giấy khen cho 5 cá nhân thuộc Cục Dân quân tự vệ.
Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, ba Cục cần phối hợp tham mưu, đề xuất Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và PTNT thể chế hoá Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, để bổ sung, điều chỉnh chính sách pháp luật đối với Dân quân tự vệ, Công an xã và Kiểm lâm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, cơ sở…
Tặng Giấy khen của cho 5 cá nhân thuộc Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Thứ trưởng Hà Công Tuấn trao Giấy khen của Tổng cục Lâm nghiệp tặng 5 cá nhân Cục Dân quân tự vệ.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 2 tập thể, 3 cá nhân thuộc Cục DQTV có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo lực lượng DQTV phối hợp với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH tại cơ sở…

Thứ trưởng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã trao Giấy khen của Tổng cục Lâm nghiệp tặng 5 cá nhân thuộc Cục DQTV. Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Cục DQTV cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Cục Kiểm lâm…

Quỳnh Vinh – Phạm Tâm