Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Ban Chỉ đạo), các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2014, nhất là sau Hội nghị sơ kết toàn quốc tháng 5/2014, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Cụ thể, tính đến hết năm 2014, cả nước có 785 xã đạt chuẩn (8,8%); 1.285 xã (14,5%) đạt từ 15-18 tiêu chí; 2.836 xã (32,1%) đạt từ 10-14 tiêu chí; 2.964 xã (33,6%) đạt từ 5-9 tiêu chí; 945 xã (11%) đạt dưới 5 tiêu chí và không còn xã “trắng tiêu chí”. Hiện nay có 2 đơn vị cấp huyện (Xuân Lộc và Long Khánh) thuộc tỉnh Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VGP.

Mục tiêu được Ban Chỉ đạo đề ra cho năm 2015 là phấn đấu hoàn thành mục tiêu 20% số xã đạt chuẩn, đảm bảo mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 3 xã đạt chuẩn trở lên; toàn quốc có hơn 5 huyện đạt chuẩn NTM; hoàn thành kế hoạch tổ chức sơ kết giai đoạn 2011-2015. Ban Chỉ đạo cũng nêu lên một số đề xuất, kiến nghị như: Đề nghị Đảng, Chính phủ có chủ trương chỉ đạo các địa phương đưa nội dung xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 vào chương trình nghị sự của Đại hội Đảng các cấp; đề nghị các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ rà soát, đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu, tiêu chí cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, vùng miền.

N.Y.