Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, đại diện lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Trung ương và đảng viên Văn phòng Chủ tịch nước tham dự.

Trong không khí trang trọng và thân tình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trân trọng trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước.

Nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Trần Đức Lương và gia đình vinh dự đón nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, Chủ tịch nước khẳng định, việc trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đồng chí Trần Đức Lương là sự ghi nhận của Đảng đối với những thành tích và công lao cống hiến trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Đức Lương. Đây là niềm vinh dự, tự hào của đồng chí Trần Đức Lương và gia đình đồng chí nói riêng, của Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước nói chung.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huy hiệu 55 tuổi đảng cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: VOV.

Quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của đồng chí Trần Đức Lương là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ học tập và noi theo. Chúc đồng chí Trần Đức Lương luôn mạnh khỏe, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn đồng chí Trần Đức Lương tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của nhân dân.

Xúc động khi đón nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ tự hào là đảng viên, tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 80 năm qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng giành độc lập tự do cho dân tộc cũng như công cuộc xây dựng phát triển đất nước hiện nay.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho rằng, qua 30 năm đổi mới do Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua được nhiều khó khăn thử thách, tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập toàn cầu cũng đặt ra nhiều thách thức, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tin tưởng với truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, trở ngại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp, hiện đại hóa đất nước.

PV (theo VOV)