Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và Thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp Bộ Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Bộ Công an đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015 trong CAND.

Các đại biểu dự cuộc họp cũng đã trình bày tham luận nhằm đánh giá khách quan, đầy đủ tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp từ chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị; nêu ra những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân hạn chế, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động tư pháp…

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Thị Thu Ba nhất trí với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015 cũng như ghi nhận sự nhiệm vụ thực hiện cải cách tư pháp trong CAND đã được Đảng ủy Công an TW quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Đồng thời nhấn mạnh công tác cải cách tư pháp trong CAND cần được triển khai và đánh giá sâu rộng, vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phù hợp với thực tiễn yêu cầu.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục hoàn thành các nội dung tổng kết, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; giao Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp; trên cơ sở tổng hợp kết quả tổng kết của Công an các đơn vị, địa phương để xây dựng hoàn thiện Báo cáo tổng kết của Đảng ủy Công an Trung ương trình Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Nguyễn Hương