Dự buổi Lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch nước gắn Huân chương Hồ Chí Minh- phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho Tổng cục Chính trị. Ảnh Việt Hưng.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN nêu bật quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng: Cách đây vừa tròn 70 năm vào ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa hai Tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân-Quân đội chủ lực tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh "chính trị trọng hơn quân sự", "nhiệm vụ chính trị quyết định nhiệm vụ quân sự, bất luận trong hoàn cảnh nào nhiệm vụ quân sự cũng phải phục tùng nhiệm vụ chính trị", Chi bộ đảng đầu tiên được thành lập, công tác chính trị của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cũng đồng thời được tiến hành. Ngày thành lập QĐNDVN cũng đồng thời là ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị QĐNDVN. Suốt chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm qua, Tổng cục Chính trị luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chủ động, nhạy bén, sắc sảo tham mưu, đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà thường xuyên trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị…

Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho cho Tổng cục Chính trị. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị QĐNDVN anh hùng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Tổng cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của mình, của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; tiếp tục quán triệt, triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Trung ương và Quân đội về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐNDVN. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành Trung ương và địa phương xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần và “thế trận lòng dân” vững chắc…


Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho Tổng cục Chính trị và tin tưởng rằng Tổng cục Chính trị sẽ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh hơn nữa, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân…
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dự buổi Lễ Kỷ niệm. Ảnh Việt Hưng.
Việt Hưng