Tại Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Liên Khoa đã báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: Hậu Giang hoàn thành 20/20 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Công tác thanh tra đã bảo đảm đúng kế hoạch, định hướng của Thanh tra Chính phủ, với 67 cuộc thanh tra hành chính, gần 5.000 cuộc thanh tra chuyên ngành. Mô hình Đoàn công tác liên ngành trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở phát huy hiệu quả với tỷ lệ giải quyết đơn đạt 95%, hạn chế thấp nhất hiện tượng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp.

Tại tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã triển khai và kết thúc, ban hành kết luận 131/131 cuộc thanh tra hành chính, quyết định xử lý 152 tập thể, 298 cá nhân, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 3 vụ việc với 6 cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Để giải quyết nhanh các vụ việc khiếu nại của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã thành lập Tổ công tác thường trực do Phó Chủ tịch tỉnh làm Tổ trưởng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang thành lập 2 Tổ công tác để kiểm tra, rà soát, thống nhất chủ trương chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh làm việc với tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang.

Đối với khiếu nại của công dân tại khu vực Tứ giác Long Xuyên, các cơ quan chức năng hai huyện Giang Thành, Hòn Đất đã giải quyết được 100% số đơn khiếu nại, xem xét giao đất cho 55 hộ với diện tích 95ha, dự kiến sẽ giao cấp thêm 176ha đất cho các hộ khó khăn về đất sản xuất.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã kiểm tra, rà soát 15 vụ việc, thu hồi cho Nhà nước 116ha đất nông nghiệp, hơn 85.000m2 đất phi nông nghiệp. Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động đạt một số kết quả quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang Trần Minh Thống khẳng định, trong 2 năm qua nhờ sự giúp đỡ của Thanh tra Chính phủ, một số điểm nóng đã được hạ nhiệt, nhiều vụ việc đã được phân loại, rà soát, giải quyết.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã biểu dương kết quả phát triển kinh tế - xã hội với tiêu chí bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm hộ nghèo, tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư Phú Quốc tỉnh Kiên Giang thực hiện với nhiều điểm đột phá trên cơ sở kết hợp nội lực và nguồn vốn đa dạng và định hướng phát triển năm 2015 với nhiều nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Đối với hoạt động của ngành, mong muốn Thanh tra Kiên Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống nhiều năm là đơn vị xuất sắc, phấn đấu đạt danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới trong năm 2015.

Nam Yên