Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tô Lâm chào mừng ông Hách Vân Hồng cùng các thành viên trong Đoàn Cục Bảo vệ An ninh Nội địa Bộ Công an Trung Quốc sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, đánh giá cao chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn, góp phần vào việc tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Trong những năm qua, thực hiện đường lối hợp tác giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam – Bộ Công an Trung Quốc luôn duy trì, thúc đẩy hợp tác toàn diện, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hợp tác, giữ vững an ninh trật tự của mỗi nước. Hai bên đã thực hiện các chuyến thăm nhằm chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm; duy trì các chuyến thăm và nỗ lực triển khai thực hiện Thỏa thuận đã ký; chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin về đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, bảo vệ an ninh trật tự; đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị của mỗi nước, cũng như an ninh của khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Tô Lâm cùng Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh Nội địa Bộ Công an Trung Quốc Hách Vân Hồng tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh để tiếp tục đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, trong thời gian tiếp theo, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc cần phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, phòng chống khủng bố; góp phần tích cực vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Bộ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của mỗi nước…

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh Nội địa Bộ Công an Trung Quốc Hách Vân Hồng chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị cùng những tình cảm tốt đẹp mà Thứ trưởng Tô Lâm dành cho Đoàn; bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ hợp tác giữa Cục Bảo vệ An ninh Nội địa Bộ Công an Trung Quốc và các cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác và chân thành chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam nói riêng không ngừng phát triển, thu được nhiều kết quả, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Việt Hưng – Tâm Phạm