Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trương Quang Khánh ghi nhận: Công ty thông tin M1 từ chỗ trung đại tu các thiết bị thông tin quân sự, trở thành doanh nghiệp có khả năng nghiên cứu, nắm bắt khoa học công nghệ quân sự tiên tiến của thế giới, phục vụ sản xuất các thiết bị thông tin quân sự và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao cho các binh chủng thuộc Bộ Quốc phòng, góp phần thực hiện chiến lược chính quy hiện đại Quân đội ại.

Với mục tiêu tự chủ sản xuất, không phụ thuộc vào nguồn cung của các cường quốc về vũ khí, khí tài thông tin quân sự để đảm bảo bí mật, trực tiếp nâng cao tiềm lực quốc phòng cho đất nước, chỉ trong 4 năm qua, M1 đã nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thành công 11 loại khí tài thông tin vô tuyến điện quân sự đảm bảo thông tin liên lạc cấp chiến thuật, chiến dịch, chiến lược cho các đơn vị Lục quân, Phòng không – Không quân và Tăng thiết giáp.

Thượng tướng Trương Quang Khánh trao danh hiệu AHLLVTND cho Công ty Thông tin M1.

Cùng với những thành tựu quân sự và hơn 700 sáng kiến, ý tưởng, mang lại giá trị trên 500 tỷ đồng, M1 cũng khẳng định sức mạnh trên mặt trận kinh tế. Từ năm 2003 đến năm 2014 doanh thu tăng 28 lần (từ 38,9 tỷ đồng năm 2003 lên 1.100 tỷ đồng năm 2014). Công ty M1 đã góp phần từng bước thay đổi toàn diện vũ khí trang thiết bị của ba quân chủng Lục quân, Hải quân và Không quân.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thượng tướng Trương Quang Khánh đã trao tặng danh hiệu AHLLVTND cho Công ty Thông tin M1, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Công ty trong nghiên cứu, sản xuất khí tài thông tin quân sự. Trước đó, với những thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Công ty đã được tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVTND” năm 1985.

Mai Thùy