Sáng 19/1, TAND tối cao tổ chức “Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2015”. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dự.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự còn có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành của Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã tới dự.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của ngành TAND là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án; chủ động triển khai thực hiện các Luật, Pháp lệnh có liên quan tới tổ chức và hoạt động của Tòa án, đặc biệt là Luật Tổ chức TAND (sửa đổi); đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa, tập trung làm tốt công tác hòa giải, công tác đối thoại trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị Giám đốc thẩm, tái thẩm; tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính, tư pháp nhằm đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức của TAND các cấp gắn với thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và các đại biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu TAND các cấp triển khai thực hiện tốt các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án; thực hiện tốt một số giải pháp về tăng cường tranh tụng tại phiên tòa theo đúng các quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật nội dung.

Ngành Tòa án cần chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, bản lĩnh nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân nhằm xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước chỉ đạo ngành TAND tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp, đổi mới thủ tục hành chính nhằm đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án. Hội nghị kết thúc vào ngày mai, 20/1.

Nguyễn Hưng