Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư tới Đại hội biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng thời kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, giáo dục truyền thống nhân ái trong các thế hệ người Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương biểu dương thành tích của Hội Chữ trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và Mặt Trận tổ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trong thời gian tới Hội cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo nhận thức đúng, thống nhất để đẩy mạnh các phong trào thi đua làm nhân đạo, làm cho công tác thi đua trở thành động lực thúc đẩy phong trào chữ thập đỏ ở mọi nơi, cơ sở, góp phần đoàn kết, giáo dục lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân.

Trần Xuân