Tóm tắt thành tích Anh hùng LLVTND xã Nhị Quý trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Trần Văn Hào – Chủ tịch UBND xã Nhị Quý cho biết, Nhị Quý từng là vùng đệm, đồng thời là cửa ngõ của vùng cắn cứ Cách mạng phía Nam huyện Cai Lậy trước đây (nay là thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy); địch đóng đồn bốt dày đặc, tập trung đánh phá rất quyết liệt với nhiều thủ đoạn thâm độc.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ 1963 đến 1968, Nhị Quý là địa bàn tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Ban ngày địch kiểm soát, ban đêm ta làm chủ, bảo đảm hành lang vận tải qua lộ 4 (nay là QL1) thông suốt.

Lãnh đạo Thị xã Cai Lậy trao Cờ và Quyết định phong tặng Anh hùng LLVTND của Chủ tịch nước cho đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền xã Nhị Quý sáng 6/5/2015

Nhị Quý cũng là căn cứ, địa bàn đứng chân, đóng quân nhiều đơn vị của Cách mạng như Binh vận Khu 8 (Khu Trung Nam Bộ), Binh vận tỉnh Mỹ Tho, Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định, ăn phòng Y.4 (Khu ủy Sài Gòn – Gia Định).

“Trong những giai đoạn khó khăn nhất, nhân dân Nhị Quý vẫn một lòng hướng về Cách mạng và đi theo Đảng, nhiều gia đình chí cốt đã tổ chức đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ, tham gia đường dây liên lạc, cung cấp thông tin cho các đơn vị vũ trang đánh giặc, tham gia các cuộc đấu tranh chính trị và binh vận….” – ông Trần Văn Hào cho biết thêm.

Trong cuộc chiến đấu quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, tại Nhị Quý đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng như “Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt xe cơ giới” Bùi Văn Túc, Trần Văn Xiêm; du kích Nguyễn Văn Rốc hai lần bắn rơi trực thăng địch.

Nhân dân Nhị Quý đã tích cực đóng góp sức người, sức của cho Cách mạng, trong đó có việc đưa 531 thanh niên lên đường tong quân giết giặc; tổ chức hơn 40.000 lượt quần chúng tham gia dân công hỏa tuyến làm nhiệm vụ chuyển thương, tải đạn, phá ấp chiến lược, đào đường đấp mô làm chướng ngại vật cản xe địch; đào kênh chống tăng….

Các đại biểu nghe cán bộ lão thành của xã Nhị Quý ôn lại truyền thống hào hùng những năm tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Gắn với Chiến dịch Mùa xuân lịch sử, vào sáng 30/4/1975, du kích Nhị Quý áp sát các đơn vị và đồn bót địch kêu gọi chúng đầu hàng, vận động Đại đội 515 thám báo Sư đoàn 7 ngụy cùng chính quyền tay sai buông sung đầu hàng.

Kết thúc cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn xã Nhị Quý có 1 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVTND, 264 liệt sĩ, 70 thương binh, 16 bệnh binh, 932 gia đình có công với Cách mạng, 31 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng…

Phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND của xã Nhị Quý, ông Hà Thanh Hữu, Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy đề nghị Nhị Quý cần tiếp tục phát huy truyền thống Cách mạng, tiếp tục phấn đấu vươn lên trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà thị xã đã đề ra.

Thái Bình