Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2014, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương; tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực kinh tế-xã hội, nhất là tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới và chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tại Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức 56 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia phục vụ công tác chuyên môn của Ban, nổi bật như: Các tọa đàm về quá trình tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng phát triển và cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn”….

Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên nghiên cứu được đào tạo bài bản và trải qua thực tiễn ở nhiều cương vị khác nhau luôn tâm huyết, nỗ lực trong công việc đã tạo nên thành quả, sức bật mới của Ban Kinh tế Trung ương kể từ ngày tái lập; góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng trách  Đảng, nhân dân giao phó...

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả  Ban Kinh tế Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy đã đạt được trong công tác tham mưu về kinh tế - xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chỉ rõ năm 2015, Ban Kinh tế Trung ương cùng các tỉnh ủy, thành ủy cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; phát huy hơn nữa kết quả, kinh nghiệm trong thời gian qua, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chủ động thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao, đảm bảo kịp thời, hiệu lực và hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế, quan tâm đến nâng cao năng lực lãnh đạo kinh tế của các tổ chức Đảng. Tăng cường năng lực và hiệu quả công tác tham mưu về kinh tế - xã hội của Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy; tăng cường sự phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy nhằm hoàn thành tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trong nước, quốc tế để giúp các tỉnh ủy, thành ủy có thông tin cần thiết.

Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu bằng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, đặc biệt đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ… nhằm làm tốt việc tham mưu tổng hợp và tham mưu chuyên sâu thuộc chức năng của Ban Kinh tế Trung ương; lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 tiến tới chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng...

Việt Hưng – Vũ Linh