Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2015 sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, ngay từ đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 với việc xây dựng chương trình hành động cụ thể, rõ ràng. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1/2015, hầu hết các lĩnh vực đều đạt được những kết quả tích cực… Tuy nhiên, có vấn đề mới nổi lên trong đầu năm nay là giá dầu thế giới giảm mạnh. Chúng ta đã dự báo, báo cáo Quốc hội và trong cân đối ngân sách, giá dầu thô được tính với giá bán 100 USD/thùng nhưng tới ngày 29/1, giá dầu thô chỉ còn có 44,41 USD/thùng.

Phiên họp Chính phủ sáng nay.

Thủ tướng phân tích: Tình hình này khiến chúng ta phải lập tức ứng phó vì chúng ta đã dự báo bình quân giá dầu cả năm là 100 USD/thùng nên tính toán thu ngân sách, tăng trưởng cũng tính theo mức giá đó nhưng hiện nay giá dầu chỉ còn 44,41 USD/thùng. Có dự báo cho rằng giá dầu còn xuống nữa, cũng có dự báo nói sẽ lên. Nhưng nhìn chung, diễn biến giá dầu là hết sức khó lường bởi giá dầu không chỉ theo quy luật thị trường, không chỉ đơn thuần về cung-cầu mà còn là nhiều vấn đề khác nên rất khó dự báo.

Trước tình hình trên, Chính phủ đã nhận định, giá dầu giảm có thể ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác dầu thô của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng, sản lượng khai thác dầu thô sẽ không giảm so với kế hoạch. Nhưng cũng dự phòng với chiều hướng giá dầu giảm như hiện tại, sản lượng khai thác cũng có thể giảm 1,2 triệu tấn. Theo tính toán, nếu giảm 1,2 triệu tấn dầu khai thác, GDP có thể giảm là 0,2%, đồng thời tác động tới thu ngân sách. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định theo tính toán tổng hợp, giá dầu giảm có lợi nhiều hơn có hại, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,2% vẫn được, ngân sách vẫn cân đối được, vẫn kiểm soát được lạm phát ở mức 5%.

Chính phủ khẳng định, giá dầu giảm vẫn đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ tiếp tục đóng góp ý kiến trong chủ động điều hành kinh tế vĩ mô trước những diễn biến phức tạp của giá dầu. Đồng thời tiếp tục thảo luận, đề ra các giải pháp về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cần đẩy mạnh thực hiện các đột phát chiến lược; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng cũng như kế hoạch chuẩn bị cho Tết. Phải đảm bảo cho nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Mai Nhi