Tham dự Đại hội có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng 400 đại biểu doanh nghiệp trên toàn quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa cho Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ VI Vũ Tiến Lộc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, VCCI đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư lớn có ý nghĩa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam đến bạn bè thế giới, góp phần mở rộng thị trường, thu hút đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam…

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành VCCI nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đặc biệt nhấn mạnh các điểm mà Ban Chấp hành VCCI khóa VI sẽ phải lưu ý trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, VCCI cần phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, liên kết các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, chủ động phối hợp với các cơ quan chính quyền hướng dẫn và hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp thành lập và hoạt động có hiệu quả, bảo đảm hình thành hệ thống Hiệp hội doanh nghiệp thống nhất trong cả nước; Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đề xuất tham mưu với Đảng và Nhà nước về quan điểm, cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển các doanh nghiệp, trước hết là đóng góp tích cực vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng về những vấn đề liên quan đến kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân và môi trường kinh doanh.       

Thay mặt VCCI, Chủ tịch Vũ Tiến Lộc đã tặng Chủ tịch nước tấm ảnh Mai An Tiêm - người được coi là ông tổ của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, ông tổ của nghề marketing và coi đó như là một lời hứa của cộng đồng doanh nghiệp sẽ nỗ lực vượt khó như Mai An Tiêm.

Cũng tại Hội nghị, Ban tổ chức đã thông qua kết quả bầu cử Ban chấp hành VCCI lần thứ VI.

Theo đó,  ông Vũ Tiến Lộc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI khóa VI. Ông Đoàn Duy Khương tiếp tục được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch VCCI và bà Phạm Thị Thu Hằng cũng tiếp tục được bầu vào vị trí Tổng Thư ký.

Huyền Thanh